వైజ్ఞానిక ఆలోచన -మూఢనమ్మకాలు – మన దేశ పరిస్థితి

మన దేశంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక,  ప్రజల్లో వైజ్ఞానిక ఆలోచన తగ్గిందని, మూఢనమ్మకాలు తంత్ర పూజలు, ఎక్కువయ్యాయని, నరేంద్రమోడీ ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రజల్లో తార్కిక ఆలోచన విధానాన్ని తగ్గించారని,

Read more