సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులకు గుమాస్తాల నియామకంలో స్వపక్షరాజ్యం ఉందని సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది, దళిత కార్యకర్త నితిన్ మెష్రామ్ ఆరోపించారు.

సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులకు గుమాస్తాల నియామకంలో స్వపక్షరాజ్యం ఉందని సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది, దళిత కార్యకర్త నితిన్ మెష్రామ్ ఆరోపించారు.

ఈ విషయంపై ఆయన నిన్న ట్విట్టర్‌లో ట్వీట్ చేశారు
లా స్కూల్ గ్రాడ్యుయేట్లు అయిన సుప్రీంకోర్టులో న్యాయమూర్తుల గుమాస్తాలు ఉన్నారు. వారిని 1 సంవత్సరానికి నియమిస్తారు. ఒక న్యాయమూర్తికి 6 గుమాస్తాలు ఉన్నారు. 34 మంది న్యాయమూర్తులు ఉన్నారు. న్యాయమూర్తుల కోసం క్లర్కులు కేసు చదివి, పరిశోధన చేసి, న్యాయమూర్తులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. 50/60 వేల పన్ను రహితం జీతం పొందుతారు.
ఈ ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్లు లేవు
న్యాయమూర్తుల గుమస్తా స్థానం చాలా అహంకారంగా పరిగణించబడుతుంది. కొత్త గ్రాడ్యుయేట్లకు విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలలో సులభంగా ప్రవేశం లభిస్తుంది. న్యాయవాద ఆలోచన మరియు న్యాయమూర్తుల మనస్సులను చదవడం జరుగుతుంది. పెద్ద ఎక్స్పోజర్ ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ ఉద్యోగాలలో sc st bc లు లేరు
 ఏదో ఒకటి చేయిoడి! రిజర్వేషన్లను అమలు చేయండి
న్యాయమూర్తుల గుమాస్తాల నియామకంలో జాతి, ధర్మ, సోదరుడు భావన పరిగణించబడుతుంది. మీ ప్రజలు అక్కడ లేరు.